Aktualności 14 listopada 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.266) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • zmiany w obsłudze serwisów kalkulacji i polisowania on-line,
  • zmiany w module fakturowania (dodanie pola zaliczki na podatek dochodowy dla umów zlecenia),
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.