Aktualności 1 października 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.263) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • dodanie pola "pojazd nieprzerejestrowany" w danych wstępnych pojazdu kartoteki kalkulacji,
 • dodanie pól "pojazd nieprzejestrowany" oraz "kierownica po prawej stronie" na kartotece pojazdu,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • zmiany w silniku wniosku/polisowania,
 • zmiany na formularzu wniosku/polisowania (blokada pola przebiegu pojazdu),
 • zmiany w module programu partnerskiego,
 • zmiany i poprawki w module programu partnerskiego dla klientów,
 • poprawki w obsłudze słownika pojazdów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.