Aktualności 31 sierpnia 2018, aktualizacja 5 września 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.262) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • zmiany i poprawki w module programu partnerskiego dla klientów,
  • zmiany i poprawki w module synchronizacji danych,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (5 września 2018):

  • zmiany w obsłudze kart programu partnerskiego,
  • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.