Aktualności 13 sierpnia 2018, aktualizacja 14, 17, 22, 29 sierpnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.261) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi dodatkowych druków globalnych,
 • zmiany w module wniosku/wydruku polisy ,
 • zmiany w funkcji ustawiania znacznika kontynuacji w agencji w kartotece polisy,
 • zmiany w module testu zatwierdzenia kartoteki polisy,
 • poprawki w module przekazania magazynowego,
 • poprawki w module importu plików CSV,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (14 sierpnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w module wniosku/wydruku polisy.

Dodatki (17 sierpnia 2018):

 • poprawki w module kalkulacji jednoproduktowej,
 • poprawki na wykazie punktów w module programu partnerskiego.

Dodatki 22 sierpnia 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w module testu zatwierdzenia polisy,
 • poprawki w module statement'ów prowizyjnych,
 • poprawki w module importu wpłat przelewowych,
 • poprawki w module naliczeń punktów programu partnerskiego.

Dodatki (29 sierpnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.