Aktualności 3 lipca 2018, aktualizacja 5 lipca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.259) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • udostępnienie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU (JUPITER),
  • dodanie możliwości filtrowania wykazu podmiotów według zgód/oświadczeń,
  • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Compensa,
  • usunięcie obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU (dotychczasowa wersja),
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (5 lipca 2018):

  • zmiany w zakresie obsługi serwisów kalkulacji i polisowania.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.