Aktualności 26 czerwca 2018, aktualizacja 27, 28 czerwca 2 lipca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.258) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie prezentacji komunikatu o obowiązku informacyjnym RODO przed uruchomieniem kalkulacji składki,
 • dodanie informacji o zgodach podmiotu będącego ubezpieczającym na formularzu danych podmiotu w danych wstępnych kalkulacji składki,
 • dodanie rejestracji oświadczeń ubezpieczającego, w przypadku ich braku, przed wykonaniem kalkulacji składki,
 • dodanie zakładki zgód do kartoteki danych podmiotu,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Compensa,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • optymalizacja funkcji formularza zbiorczej edycji szablonów prowizyjnych dla agenta,
 • zmiany w formularzu rejestracji zgód podmiotu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (27 czerwca 2018):

 • poprawa błędu związanego z rejestracją zgody na formularzu kalkulacji.

Dodatki (28 czerwca 2018):

 • poprawki na formularzu kalkulacji,
 • zmiany na formularzu zgody/oświadczeń.

Dodatki (2 lipca 2018):

 • poprawa błędu dotyczącego danych prawa jazdy ubezpieczającego związanego z rejestracją zgody na formularzu kalkulacji

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.