Aktualności 12 czerwca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.257) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie opcji wskazania innego agenta do automatycznych wznowień (statement'y prowizyjne) na kartotece agenta,
 • dodanie blokady możliwości wykonania nowej lub otwarcia do edycji zapisanej kalkulacji w przypadku braku weryfikacji licencji programu,
 • dodanie blokady edycji pól identyfikacyjnych podmiotu (status prawny, pesel/regon, nazwa/nazwisko i imię) oraz pojazdu (numer rejestracyjny, numer nadwozia) na formularzu danych wstępnych kalkulacji w przypadku powiązania kartoteki z bazy danych,
 • zmiany w logowaniu operatorów do programu:
  • dodana wymagalność silnego hasła dla operatora programu,
  • zmiana hasła co 30 dni,
  • operator "admin" posiada dostęp tylko do funkcji administracyjnych,
 • zastąpienie formularzy edycji kalkulacji poprzednich wersji silnika wydrukiem oferty,
 • dodanie nowego podformularza, w pierwszym kroku, dotyczącego obowiązku informacyjnego oraz zgód na formularzu kreatora wniosku/polisowania,
 • aktualizacja serwisów kalkulacji i polisowania towarzystw
  • ALLIANZ,
  • GENERALI,
  • GOTHAER,
  • HDI,
  • MTU,
  • TUZ,
  • WARTA,
 • poprawki na formularzach danych wstępnych do kalkulacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.