Aktualności 10 kwietnia 2018, aktualizacja 11, 13, 15, 17, 27 kwietnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.255) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie serwisu polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany na wydruku dokumentu załącznika do faktury,
 • poprawka błędu skanowania dokumentów do jednego pliku pdf,
 • poprawka błędu sumowania płatności kartą płatniczą na podkładce agenta,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (11 kwietnia 2018):

 • aktualizacja i poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK.

Dodatki (13 kwietnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka w module filtrowania wykazów (wklejanie danych do zakresu wartości warunku).

Dodatki (15 kwietnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER.

Dodatki (17 kwietnia 2018):

 • zmiana (optymalizacja) serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK.

Dodatki (27 kwietnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.