Aktualności 13 marca 2018, aktualizacja 21, 26, 28 marca, 3 kwietnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.254) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi serwisu kredytowania składki NewAge,
 • dodanie warunkowego pomijania polis obcych w analizie statement'u prowizyjnego,
 • dodanie (warunkowe) daty sprzedaży na wydruku faktury/faktury kasowej/rachunku,
 • zmiany w obsłudze metody płatności modułu wniosku/polisowania,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (21 marca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w module dokumentów,
 • inne drobne zmiany i poprawki.

Dodatki (26 marca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
 • poprawki w obsłudze metody płatności modułu wniosku/polisowania.

Dodatki (28 marca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK (udostępniona kalkulacja wznowienia).

Dodatki (3 kwietnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • zmiany w module statement'u prowizyjnego.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.