Aktualności 14 lutego 2018, aktualizacja 23 lutego 2018, 5 marca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.253) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowych opcji w module ustawień reguł wyszukiwania polis (statement prowizyjny, przepływy finansowe),
 • dodanie nowych funkcji dla wykazu operacji statement'u prowizyjnego,
 • dodanie ustawień dla modułu dziennika poczty,
 • optymalizacja i automatyzacja procesu rejestracji w programie partnerskim dla klientów,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • poprawki w module kalkulacji,
 • poprawki na wykazie agentów,
 • poprawki na formularzach wykazów (dot.: funkcji formularza oraz modułu filtrowania),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (23 lutego 2018):

 • dodanie kolumn oraz warunków dotyczących rozkładu ratalnego na wykazie polis,
 • zmiany w kreatorze konta programu partnerskiego,
 • zmiany w obsłudze kodów pocztowych (usunięcie podpowiedzi poczty, usunięcie sortowania miejscowości),
 • poprawki na formularzu oferty modułu kalkulacji,
 • poprawka w obsłudze serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

Dodatki (5 marca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.