Aktualności 20 grudnia 2017, aktualizacja 28, 29 grudnia 2017, 4, 5, 19, 30 stycznia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.252) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie serwisu polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • dodanie formularza z informacjami o szablonie kalkulacji (dostępny z formularza kalkulacji szczegółowej),
 • zmiany w silniku kalkulacji,
 • zmiany w prezentacji wyników kalkulacji na wykazie ofert,
 • zmiany i poprawki w module statementów prowizyjnych,
 • poprawki w module łączenia towarzystw,
 • poprawki w obsłudze pól danych wstępnych formularza kalkulacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (28 grudnia 2017):

 • wprowadzenie obsługi serwisu kodów pocztowych WASKO.

Dodatki (29 grudnia 2017):

 • optymalizacja obsługi słowników pojazdów,
 • poprawki w silniku kalkulacji.

Dodatki (4 stycznia 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • poprawki w silniku kalkulacji i wniosku.

Dodatki (5 stycznia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI.

Dodatki (19 stycznia 2018):

 • dodanie narzędzia ręcznego nadawania numeru faktury w przypadku stosowania autonumeracji,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.
 • Zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI.

Dodatki (30 stycznia 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.