Aktualności 28 listopada 2017, aktualizacja 30 listopada, 5 (6, 7) grudnia 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.251) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie opcji kalkulacji wznowienia na podstawie kartoteki polisy,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w silniku kalkulacji,
 • poprawki w funkcji na formularzu przepływu finansowego,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (30 listopada 2017):

 • dodanie opcji filtrowania wykazu szablonów na formularzu wyboru szablonów do utworzenia korespondencji seryjnej,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ (dodanie automatycznego zamykana sesji),
 • zmiany w funkcji kalkulacji wznowienia z kartoteki polisy (m.in. możliwość zmiany i zapisu filtrowania polis do kalkulacji wznowienia),
 • poprawka w wydruku ofert kalkulacji składki,
 • poprawka wyświetlania danych formularza kalkulacji.

Dodatki (5 grudnia 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa GENERALI,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa GOTHAER,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • zmiany w funkcji podpowiedzi danych podmiotów z bazy po odczycie kodu 2D AZTEC dowodu rejestracyjnego (usunięcie wyszukiwania według nazwy/nazwiska i imienia podmiotu),
 • zmiany w module aktualizacji programu (wyłączenie możliwości uruchomienia aktualizacji z paska powiadomień, usunięcie aktualizacji szablonów wydruków polis zastąpionych przez szablony wniosków i polisowania),
 • aktualizacja wyglądu formularzy modułu współdzielenia szablonów wykazów i korespondencji seryjnej oraz formularza aktywacji stanowiska programu,
 • poprawka na formularzu kartoteki polisy udostępniająca możliwość zmiany daty zatwierdzenia polisy w przypadku kartoteki utworzonej w module wniosku i polisowania za pomocą serwisu kalkulacji i polisowania on-line,
 • szereg innych optymalizacji i poprawek.

Dodatki (6 grudnia 2017):

 • dodanie przycisku czytaj z dowodu na danych podmiotu formularza kalkulacji,
 • poprawka obsługi przycisku zatwierdzania polisy.

Dodatki (7 grudnia 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka obsługi płatności ratalnych w silniku kalkulacji (dotyczy kalkulacji on-line).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.