Aktualności 21 listopada 2017, aktualizacja 23, 27 listopada 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.250) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie dekodowania kodu AZTEC dowodu rejestracyjnego z pliku obrazu lub pliku pdf,
 • dodanie formularza pełnej edycji kalkulacji produktu (dostępny z poziomu wykazu ofert, formularz pamięta swój ostatni rozmiar i położenie na pulpicie),
 • dodanie wydruku ofert kalkulacji,
 • zmiany w wyglądzie wykazu ofert kalkulacji,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany i poprawki w algorytmach wyszukiwania pojazdu w słowniku Info-Ekspert na podstawie danych z kartoteki pojazdu w bazie,
 • zmiany na formularzu statement'u prowizyjnego,
 • poprawka na formularzu dodawania nowych plików dokumentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (23 listopada 2017):

 • rozszerzenie zakresu testu danych do kalkulacji składki,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • zmiany i poprawki na formularzu danych uzupełniających oraz formularzu wykazu ofert kalkulacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (23 listopada 2017):

 • zmiany w module wniosku i wydruku polisy,
 • poprawa dotycząca opisu kartoteki kalkulacji w menu bocznym modułów,
 • poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU.

Dodatki (27 listopada 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • optymalizacja funkcji na formularzu przepływu finansowego.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.