Aktualności 10 listopada 2017, aktualizacja 13, 14, 15, 16 listopada 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.249) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • dodanie danych teleadresowych do danych podmiotu w module korespondencji seryjnej,
 • dodanie możliwości dopisania nowych pozycji do wystawionej faktury zakupowej w module fakturowania programu partnerskiego (w przypadku tego samego nabywcy i tego samego dnia wystawienia),
 • rozszerzenie zakresu testu danych podmiotu będącego osobą fizyczną w ramach formularza kalkulacji (2017) o test poprawności dla pól nazwiska i imienia,
 • zmiany w module programu partnerskiego dla klientów,
 • poprawka w module korespondencji seryjnej dla wykazów akwizycji wznowień i akwizycji rat,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI (Merkury +),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (13 listopada 2017):

 • poprawki na formularzu kalkulacji (2017),
 • poprawki na formularzu kartoteki agenta.

Dodatki (14 listopada 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • poprawka w funkcji tworzącej polisę na podstawie kalkulacji (2017).

Dodatki (15 listopada 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka w funkcji tworzącej polisę na podstawie kalkulacji (2017).

Dodatki (16 listopada 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • zmiany i poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
 • zmiany na formularzu zgłaszania błędów kalkulacji,
 • zmiany i poprawki na formularzu kalkulacji (2017),
 • usunięcie możliwości otwarcia nowej kalkulacji w poprzedniej wersji modułu.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • zmiany na formularzu kalkulacji (2017).

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.