Aktualności 9 października 2017, aktualizacja 11, 13, 19, 27 października 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.247) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI (Merkury +) (produkt dostępny w nowej kalkulacji),
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • optymalizacja procesu multikalkulacji on-line,
 • dodanie możliwości chwilowego wyłączenia podglądu wysokości prowizji na formularzu kalkulacji (2017),
 • zmiana w obsłudze kroków kreatora kalkulacji (2017),
 • poprawki w module sms,
 • poprawki w module zgłoszeń agentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (11 października 2017):

 • Zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK.

Dodatki (13 października 2017):

 • Zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • zmiany w module wniosku i wydruku polisy,
 • zmiany/poprawki na formularzu kalkulacji składki (2017).

Dodatki (19 października 2017):

 • dodanie wykazu uprawnień agentów,
 • dodanie ograniczenia zakresu wprowadzanych wartości dat (od 1 stycznia 1900 do 31 grudnia 2099),
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa GOTHAER,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa PROAMA,
 • optymalizacja wykazu ofert formularza kalkulacji (2017),
 • zmiany i poprawki w silniku kalkulacji (2017),
 • poprawka w funkcji generującej polisę na podstawie kalkulacji (2017),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (27 października 2017):

 • dodanie wydruku blankietu przelewu bez względu na rodzaj metody płatności w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
 • dodanie możliwości szczegółowej edycji rozkładu płatności na wykazie ofert kalkulacji (2017),
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa GENERALI M+,
 • zmiany i poprawki w silniku kalkulacji,
 • zmiany w funkcji tworzącej kartotekę polisy na podstawie polisy wznawianej.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.