Aktualności 6 września 2017, aktulizacja 19 września 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.246) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie do kartoteki polisy informacji o kredytowaniu składki polisy w przypadku płatności przelewowej,
 • optymalizacja modułu kalkulacji,
 • zmiany zakresu danych pojazdu formularza kalkulacji składki (2017),
 • zmiany w module fakturowania (dodanie zabezpieczenia dotyczącego ustawień autonumeracji),
 • poprawka w module kalkulacji jednoproduktowej,
 • poprawka w module obsługi plików dokumentów,
 • poprawka bezpieczeństwa w module ustawień połączeń z bazą danych,
 • poprawka w funkcjonalności korespondencji seryjnej dla modułu statement'u prowizyjnego,
 • poprawka w raporcie rozliczeniowym "TUW Karta rozliczenia akwizycji",
 • usunięcie pola miejsca urodzenia z kartoteki podmiotu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (19 września 2017):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa MTU,
 • udostępnienie nowej wersji modułu zgłoszeń agentów,
 • optymalizacja nowej wersji kalkulatora składek,
 • zmiany w module wniosku i polisowania,
 • rozszerzenie zakresu danych wykazu agentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.