Aktualności 8 sierpnia 2017, aktualizacja 11, 14, 21 sierpnia 2017

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.245) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w module plików dokumentów w ramach serwera wewnętrznego i zewnętrznego (reorganizacja struktury dyskowej, w której przechowywane są pliki)
 • dodanie możliwości utworzenia nowej kalkulacji (tylko 2017) na podstawie kalkulacji wybranej na formularzu wykazu kalkulacji,
 • dodanie możliwości wybrania druku dodatkowego towarzystwa nadrzędnego/podrzędnego na formularzu wniosku (dotyczy łączenia towarzystw),
 • zmiany na formularzu kalkulacji,
  • dodanie możliwości przejścia do uzupełnienia danych wniosku oraz wydruku polisy w nowej kalkulacji (2017),
  • dodanie kodu PKD dla podmiotów będących osobami prawnymi,
  • zmiany w obsłudze danych dotyczących historii ubezpieczenia dla ryzyk,
  • zmiany w wyglądzie parametrów grup ryzyk oferty na formularzu kalkulacji,
 • poprawka obsługi korespondencji seryjnej dla pozycji statement'ów prowizyjnych,
 • poprawka w funkcji wydzielenia danych synchronizacyjnych (dodanie brakujących zakresów danych, optymalizacja wydzielenia plików dokumentów),
 • poprawka w funkcji kopiowania danych pomiędzy bazami,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (11 sierpnia 2017):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w silniku kalkulacji,
 • optymalizacja zarządzania danymi autoryzacyjnymi serwisów on-line kalkulacji i polisowania,
 • poprawki działania formularza danych podmiotów modułu kalkulacji jednoproduktowych.

Dodatki (14 sierpnia 2017):

 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK.

Dodatki (21 sierpnia 2017):

 • poprawka w module wniosku i wydruku polisy,
 • poprawka wydzielenia danych do pliku w module synchronizacji.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line,
 • serwis plików dokumentów.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.