Aktualności 28 lutego 2017 (aktualizacja 10 marca 2017)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.240) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • dodanie możliwości synchronizacji informacji o wysokości prowizji (załącznik prowizyjny),
  • dodanie wykazu stawek prowizyjnych w grupie prowizji,
  • dodanie opcji uprawnień do modułu prowizyjnego w ramach ustawień operatora programu,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (10 marca 2017):

  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
  • dodanie pola poprzedniego nazwiska w danych podmiotów kalkulacji,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.