Aktualności 1 lutego 2017 (aktualizacja 3, 10, 22 lutego 2017)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.239) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie ustawień fakturowania dla kartotek firm (przeniesienie z ustawień ogólnych),
 • dodanie nowego mechanizmu autonumeracji dokumentów faktur,
 • dodanie nowej roli podmiotu w polisie (partner ubezpieczonego),
 • dodanie nowego warunku filtrowania dla polis; ilość dni okresu ubezpieczenia,
 • zmiany w module wniosku/wydruku polisy,
 • poprawka ograniczenia długości sms w korespondencji seryjnej,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (3 lutego 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA,
 • dodanie pola numeru nadwozia (VIN) do kartoteki pojazdu na formularzu kalkulacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (10 lutego 2017):

 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa Allianz,
 • poprawka w module analizy produkcji.

Dodatki (22 lutego 2017):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa GOTHAER,
 • dodanie możliwości synchronizacji danych sejfu pomiędzy użytkownikami programu,
 • dodanie weryfikacji daty wystawienia dokumentu w module fakturowania,
 • aktualizacja obsługi serwisu smsapi.pl,
 • zmiany w ustawieniach modułu administracji sms (m.in. dodanie przelicznika wartości punktowej na koszt sms'a),
 • dodanie możliwości wysłania sms'a w trybie fast,
 • zmiany w module zarządzania subkontami sms,
 • zmiany w module analizy produkcji (wykluczenie ryzyk będących opłatami w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych z analizy),
 • dodanie możliwości wskazania podmiotu o roli Partner jako uposażonego w module wnioskowym (kreatory produktów),
 • poprawka w obsłudze autonumeracji modułu fakturowania,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.