Aktualności 10 stycznia 2017 (aktualizacja 23 stycznia 2017)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.238) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • dodanie modułu tabel przestawnych dla wykazów rozliczeniowego według operacji, rozliczeniowego według ryzyk oraz uznań prowizyjnych,
  • dodanie autonumeracji pozycji poczty wychodzącej w module dziennika poczty,
  • zmiany i poprawki w mechanizmie wyszukiwania według konta wirtualnego w module importu wpłat przelewowych, dodanie kolumny konta wirtualnego na formularzu importu,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (23 stycznia 2017):

  • dodanie obsługi błędu weryfikacji podmiotów w UFG serwisu kalkulacji on-line towarzystwa PROAMA,
  • dodanie nowych warunków filtrowania (polisa zawiera ryzyko/nie zawiera ryzyka/zawiera tylko ryzyko oraz podmiot data urodzenia rok/data urodzenia miesiąc),
  • poprawki w module importu przelewów.

Dodatki (26 stycznia 2017):

  • dodanie nowych warunków filtrowania (polisa ilość dni okresu ubezpieczenia),
  • poprawka błędu występującego podczas zgłaszania raportu błędu kalkulacji.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.