Aktualności 7 lipca 2016 (aktualizacja 26 lipca, 5 i 12 sierpnia, 8 września 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.234) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa COMPENSA,
 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA,
 • dodanie korespondencji seryjnej dla potwierdzenia rejestracji agenta w module zgłoszeń,
 • zmiany oraz poprawki w module importu wpłat przelewowych,
 • wprowadzenie jednego okna parametrów funkcji generującej faktury, wprowadzenie zapisu ostatnich użytych parametrów,
 • dodanie możliwości zapisywania ustawień połączeń do wielu baz danych,
 • optymalizacja funkcji dodającej wykaz uznań do synchronizacji,
 • optymalizacja bazy danych,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (26 lipca 2016):

 • optymalizacja funkcji programu,
 • poprawki w funkcjach statement'ów prowizyjnych,
 • dodanie funkcji weryfikującej dokumenty do pobrania w synchronizacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (5 sierpnia 2016):

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa GOTHAER,
 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA,
 • dodanie korespondencji seryjnej dla wykazu rozliczeniowego według ryzyk,
 • dodanie możliwości ustalenia poziomu wyrównawczego w szablonie prowizyjnym oraz z poziomu analizy prowizji,
 • dodanie naliczenia prowizji wyrównawczej dla naliczonych prowizji,
 • dodanie możliwości określania wysokości prowizji agenta w odniesieniu do agenta nadrzędnego w drabince,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (12 sierpnia 2016):

 • dodanie pola towarzystwa do korespondencji seryjnej dla kartoteki potwierdzenia rejestracji agenta,
 • poprawka zapisu poziomów uzupełniających z poziomu analizy prowizji,
 • zmiany w formularzu edycji szablonów prowizyjnych agenta,
 • poprawka w statement'cie importu wpłat przelewowych,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.