Aktualności 20 maja 2016 (aktualizacja 31 maja 2016)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.233) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
  • dodanie możliwości importu dokumentu oraz dodania komunikatu do nowej (nie zapisanej) kartoteki podmiotu i pojazdu,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (31 maja 2016):

  • dodanie możliwości określania domyślnego wydruku polisy w serwisie on-line towarzystwa MTU,
  • dodanie opcji wznowienia polisy dla wybranych kreatorów kalkulacji jednoproduktowych,
  • dodanie możliwości cofnięcia operacji w module importu wpłat przelewowych,
  • dodanie filtrowania wykazu pozycji w module importu wpłat przelewowych,
  • poprawa funkcji ustawiającej daty rat na kartotece polisy,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.