Aktualności 11 maja 2016

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.232) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa InterRisk,
 • nowy formularz edycji pojazdu, wraz z nowym zintegrowanym mechanizmem zaciągania danych z dowodu i słowników Info-Ekspert i Eurotax,
 • nowy formularz pojazdu w module wniosku/wydruku,
 • zmiany/poprawki w ramach modułu statement'u prowizyjnego,
 • zmiany w module importu wpłat przelewowych,
 • nowa funkcja modułu analizy, zapisująca poziomy uzupełniające w szablonach okresu analizy,
 • dodane pole "rodzaj umowy zlecenia" w kartotece agenta,
 • rozszerzenie zakresu danych wykazu agentów,
 • poprawka w funkcji testu operacji zmiany przypisu,
 • poprawka w module zarządzania licencjami agentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.