SEJF

Do czego służy moduł sejfu?
Sejf można wykorzystać do bezpiecznego przechowywania loginów i haseł do:
- portali (np. portali towarzystw),
- programów,
- poczty on-line,
- zdalnych pulpitów,
- serwerów ftp,
- komunikatorów internetowych (GG, Skype, ...),
wraz z informacją o nazwie programu, adresie portalu, itp.

W sejfie można również zapisać:
- login, hasło oraz zawartość plików ustawień połączenia OpenVPN,
- pełne ustawienia konta pocztowego dla programu pocztowego,
- adresy ciekawych stron www,
- inne dane.

Dane zapisane w sejfie można filtrować według typu oraz treści dodatkowego opisu zapisanej pozycji.

Hasła pozycji w sejfie domyślnie są ukryte (zastąpione znakami maski), tak na podglądzie pozycji sejfu jak również podczas jej edycji. Dzięki temu osoby postronne nie mogą ich zobaczyć. Treść hasła pozycji można jednak podglądnąć używając odpowiedniej opcji.

Szyfrowanie
Szyfrowanie realizowane jest za pomocą jednego z najbezpieczniejszych algorytmów; AES w trybie CBC o długości klucza 256 bitów.

Szyfrowanie oparte jest o hasło o długości co najmniej 8 znaków (maksymalnie 32 znaki), w którym muszą się znaleźć duża i mała litera, cyfra oraz znak specjalny.
Podczas ustalania nowego hasła program wymaga wprowadzenia hasła dwukrotnie celem sprawdzenia poprawności. Możliwe jest również ustawienie podpowiedzi, która pomoże w przypadku zapomnienia hasła.

Uwaga!!!
W przypadku zapomnienia hasła (ze względu na zastosowany algorytm szyfrujący) odtworzenie danych sejfu jest praktycznie niemożliwe!

Eksport, import ...
Dane sejfu można wyeksportować do zaszyfrowanego pliku oraz pobrać pobrać z pliku do bazy danych. Import danych sejfu wymaga podania hasła, podobnie jak otwarcie danych sejfu z bazy danych.