Aktualizacja 30 listopada 2015 (aktualizacja 7, 8 grudnia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.228) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie na wykazie polis oraz operacji według ryzyk funkcji analizy kontynuacji w agencji (funkcja nie jest dostępna dla klientów synchronizacji),
 • dodanie możliwości podpinania dokumentów do kartoteki faktury,
 • dodanie pola "wykształcenie" na kartotece agenta,
 • dodanie danych podmiotu w ramach wykazu operacji niezbilansowanych podkładek kartoteki przepływu finansowego,
 • dodanie warunku filtrowania "brak aktywnych polis od dnia" dla grupy podmiotu w ramach wykazu polis,
 • dodanie pola "uwagi" do ustawień reguł wyszukiwania dla poszczególnych towarzystw, poprawki w działaniu formularza wykazu reguł,
 • rozszerzenie zakresu danych agenta w szablonach korespondencji,
 • poprawka funkcji zwracającej kwotę słownie,
 • optymalizacja funkcji przenoszącej dane pomiędzy bazami,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (7 grudnia 2015):

 • dodanie możliwości wystawienia faktury PRO FORMA, dokument tego rodzaju posiada osobną linię numeracji o wzorze zgodnym z ustawieniami dokumentu podstawowego,
 • zmiany w funkcji analizy kontynuacji w agencji (dodanie wykazu ryzyk wykluczających analizę polisy),
 • poprawki w module fakturowania oraz administracji modułu fakturowania,
 • poprawka w module przepływów finansowych (błędna informacja o bilansie podkładek).

Dodatki (8 grudnia 2015):

 • Aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.