Aktualności 27 października 2015 (aktualizacja 5 listopada 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.227) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie do kreatora operacji opcji prolongaty polisy (zmiana okresu ubezpieczenia oraz przypisu i rat ryzyk),
 • dodanie masowego kreatora prolongaty polisy na wykazie polis (funkcja niedostępna dla klientów synchronizacji),
 • aktualizacja obsługi serwisu smsapi.pl (użycie dedykowanej przez smsapi.pl biblioteki do komunikacji z serwisem),
 • wprowadzenie obsługi rodzajów sms'ów: ECO, PRO, 2-WAY,
 • dodanie pól "obcokrajowiec" oraz "paszport" na kartotece podmiotu oraz formularzu danych podmiotu w kreatorze kalkulacji jednoproduktowej,
 • przebudowanie funkcji wydzielenia startowego danych dla klienta synchronizacji, m.in. optymalizacja i przyspieszenie procesu wydzielenia oraz dodanie powiadomienia sms o zakończeniu procesu lub wystąpieniu błędu,
 • poprawa funkcji synchronizacji prowizji,
 • dodanie pola serii polisy (SeriaNrPol_NotNes) do importu komunikatów z pliku csv,
 • dodanie pola roku wznowienia polisy (WznRok_NotNes) do importu statement'ów prowizyjnych,
 • dodanie możliwości otwarcia szablonu prowizyjnego z poziomu formularza statement'u (wykazu pobranych prowizji),
 • dodanie nowych funkcji do reguł wyszukiwania funkcji kojarzenia polis (import statement'ów prowizyjnych, przepływów finansowych),
 • poprawka w funkcji kojarzącej polisy podczas importu (statement, przepływ finansowy, komunikaty, szkody),
 • poprawka błędu występującego podczas generowania faktur dla agentów,
 • poprawka w funkcji generującej faktury na podstawie zamówień programu partnerskiego,
 • poprawka w funkcji importu zdjęć,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (5 listopada 2015):

 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Gothaer,
 • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Proama.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.