Aktualności 1 października 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.226) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie możliwości synchronizowania danych kartotek agentów w ramach synchronizacji do wybranych licencji (koordynatorów),
 • dodanie możliwości edycji kartoteki agenta przez koordynatora do momentu blokady kartoteki w centrali,
 • rozszerzenie funkcjonalności fakturowania w module programu partnerskiego,
 • zmiany w wyglądzie formularza SMS oraz historii SMS,
 • zmiany w słownikach towarzystw; definicja druku rozszerzona została o symbol druku, na którym domyślnie kontynuowane będzie ubezpieczenie (dodany mechanizm wyboru/zmiany symbolu druku na formularzu polisy po wybraniu polisy kontynuowanej oraz dodany mechanizm zmiany serii druku w module statement'u dla automatycznej kontynuacji),
 • rozszerzenie zakresu danych agenta w module korespondencji seryjnej,
 • dodanie do wykazu polis danych teleadresowych (poczta elektroniczna, numer telefonu komórkowego), które są drukowane na wnioskach/polisach,
 • poprawki obsługi grup przyporządkowania ryzyk na formularzu szablonu prowizyjnego,
 • poprawki funkcji formularza kartoteki agenta oraz zmiany w wyglądzie formularza,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.