Aktualności 21 września 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.225) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie możliwości określania opcji koordynatora w module zarządzania licencjami centrali,
 • zmiany w module agenta (rozszerzenie zakresu danych w kartotece agenta, zmiany w wyglądzie formularza kartoteki agenta),
 • dodanie kolumn adresu punktu sprzedaży oraz miejsca prowadzenia działalności do wykazu agentów,
 • dodanie możliwości tworzenia nowej kartoteki agenta w ramach licencji koordynatorów,
 • zmiany w module korespondencji seryjnej (rozszerzenie zakresu danych agenta dla korespondencji, rozszerzenie zakresu odbiorców korespondencji seryjnej o koordynatora oraz opiekuna agenta, dodanie możliwości określania użytkowego rodzaju adresu dla każdego odbiorcy, dodanie generowania komunikatu dla każdego odbiorcy korespondencji, zmiany w wyglądzie formularzy modułu, uproszczenie edytora dla szablonu poczty elektronicznej, synchronizacja podglądu treści szablonu oraz podglądu treści przykładowej w formularzu szablonu korespondencji, szereg poprawek funkcjonalności modułu),
 • zmiany w module komunikatów (dodanie wyboru użytkowego rodzaju adresu podczas wysyłania komunikatu pocztą elektroniczną, rozszerzenie zakresu informacji na liście odbiorców komunikatu),
 • zmiany w module faktur oraz w wykazie uznań prowizyjnych (dodanie wyboru użytkowego rodzaju adresu podczas wysyłania komunikatu pocztą elektroniczną),
 • zmiany w module statement'ów towarzystw (dodanie do mechanizmu kojarzenia polis opcjonalnego kojarzenia po numerze operacji polisy, poprawka oraz rozszerzenie funkcji wydzielającej imię/imiona i nazwisko z nazwy podmiotu),
 • zmiany w module przepływów finansowych towarzystw (dodanie do mechanizmu kojarzenia polis opcjonalnego kojarzenia po numerze operacji polisy),
 • zmiany w module importu zgłoszeń agentów z towarzystw (poprawki oraz zmiana zakresu wymagalności importowanych danych),
 • zmiany oraz z poprawki w module importu ofert towarzystw (m.in. włączenie mechanizmu kojarzenia polis stosowanego w statement'ach towarzystw),
 • zmiany w module importu szkód (włączenie mechanizmu kojarzenia polis stosowanego w statement'ach towarzystw),
 • standaryzacja wyglądu podformularzy wykazów dla wybranych formularzy programu (formularze oparte o nowy wygląd),
 • poprawki w silniku kalkulacji składki,
 • poprawka dotycząca podpisywania poczty elektronicznej certyfikatem dla użytkowników Windows 10,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.