Aktualności 20 sierpnia 2015 (aktualizacja 21 sierpnia, 1 września 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.224) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • zmiany w silniku kalkulacji składki (dodanie nowych rodzajów korekt),
  • aktualizacja zewnętrznych bibliotek programu,
  • inne drobne zmiany i poprawki.

Dodatki (21 sierpnia 2015):

  • aktualizacja produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Compensa.

Dodatki (1 września 2015):

  • dodanie modułu importu danych zgłoszeń agentów (nadanie numeru uprawnień agenta) z towarzystwa,
  • zmiana mechanizmu kojarzenia polis w przepływach finansowych na analogiczne do statement'ów prowizyjnych (administracja dostępna w ustawieniach przepływów),
  • formularz ustawień kojarzenia polis dla statement'ów prowizyjnych został przeniesiony do podformularza ustawień prowizji.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.