Aktualności 4 sierpnia 2015 (aktualności 12, 14, 18 sierpnia 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.223) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie produkcyjnej wersji obsługi serwisu kalkulacji on-line towarzystwa Compensa,
 • dodanie ustawień dla mechanizmu kojarzenia polis w statement'cie prowizyjnym (ustawienia dostępne są na formularzu ustawień programu oraz z poziomu formularza statement'u),
 • dodanie kolumny oraz warunku firmy operacji na wykazie uznań prowizyjnych,
 • dodanie możliwości ustawienia firmy dla operacji na wykazie uznań prowizyjnych,
 • dodanie zestawienia wyników dla agencji z podziałem na miesiące na wykazie rozliczeniowym operacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (12 sierpnia 2015):

 • poprawki optymalizujące (przyspieszające) pracę programu na bazie danych (ze szczególnym uwzględnieniem serwera MSSQL),
 • zmiany w mechanizmie kojarzenia polis w statement'cie prowizyjnym (usunięcie parametru "Usuwaj znaki inne niż cyfry", dodanie nowych warunków oraz funkcji do reguł).

Dodatki (14 sierpnia 2015):

 • zmiany w mechanizmie kojarzenia polis w module statement'u,
 • dodanie opcjonalnego pola "Ubezpieczony przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim" na formularzu podmiotów kalkulacji jednoproduktowych,
 • dalsza optymalizacja pracy programu na bazie danych,
 • drobne zmiany w wydruku zestawieniu operacji do towarzystwa.

Dodatki (18 sierpnia 2015):

 • dodanie mechanizmu wydzielającego imię z danych podmiotu po imporcie statement'u prowizyjnego,
 • dodanie nowych warunków reguł w statement'cie prowizyjnym,
 • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.