Aktualności 3 czerwca 2015 (aktualizacja 12, 15 czerwca 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.221) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa WARTA oraz HDI,
 • aktualizacja obsługi protokołów TWAIN/WIA (skanowanie),
 • dodanie parametru "Włącz duplex" na formularzu pobierania obrazów,
 • dodanie parametru "Rozmiar strony" na formularzu pobierania obrazów,
 • dodanie wyboru sposobu zapisu pobieranych obrazów:
  - osobne obrazy (*.jpeg),
  - osobne dokumenty (*.pdf),
  - jeden dokument (*.pdf),
 • zmiany w silniku kalkulacji (m.in. rozszerzenie korekt kalkulacji o nowe rodzaje),
 • poprawki w ramach modułu łączenia towarzystw,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (12 czerwca 2015):

 • wprowadzenie poprawki w obsłudze protokołu TWAIN dla skanerów marki Canon,
 • rozszerzenie kontekstu firmowego o operacje polis (automatyczne ustawianie firmy z poziomu statement'u oraz podkładki towarzystwa, możliwość ręcznego ustawienia z poziomu wykazu operacji),
 • rozszerzenie modułu łączenia towarzystw o możliwość pobierania danych towarzystwa nadrzędnego i podrzędnego w ramach jednego statement'u,
 • poprawka funkcji ustawiającej powiązania komunikatu do polisy w module korespondencji seryjnej dla statement'u,
 • poprawka w funkcji zatwierdzającej polisę z dodanym drukiem dodatkowym innego towarzystwa,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

 • Poprawka edycji druków dodatkowych w module wniosku/wydruku polisy

 • Zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • poprawka w funkcji dodawania kolejnej wersji dokumentu,
 • zmiany w funkcji eksportu danych statement'u.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.