Aktualności 21 maja 2015 (aktualizacja 25 maja 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.220) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowego modułu łączenia towarzystw, w ramach którego można zarządzać opcjami;
  - wprowadzania druków dodatkowych polisy innego towarzystwa niż towarzystwo druku polisy w ramach towarzystw połączonych,
  - tworzenia podkładki (raportu rozliczeniowego) dla połączonych towarzystw,
  (zarządzanie dostępne jest w ramach central synchronizacji),
 • dodanie pola towarzystwa na formularzu druków dodatkowych polisy,
 • dodanie warunków "posiada dodane druki dodatkowe operacji o serii druku" oraz "posiada dodane druki dodatkowe operacji o numerze druku" w sekcji polisy modułu filtrowania,
 • dodanie do kartoteki agenta informacji opisowej o poziomach prowizyjnych, informacja jest ustawiana automatycznie lub na żądanie na formularzu analizy prowizji,
 • dodanie pola poziom prowizyjny agenta na wykazie agentów oraz wykazie uznań prowizyjnych,
 • dodanie opcjonalnego pola orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na formularzu podmiotów kalkulacji jednoproduktowych,
 • dodanie obsługi specjalnych punktów programu partnerskiego, dla których nie jest tworzona faktura kosztowa agenta, faktura przychodowa jest tworzona zgodnie z ogólnymi ustawieniami,
 • Dodanie modułu zarządzania licencjami programu przypisanymi do agentów przez centrale synchronizacji (edycja zakresu danych związanych z uprawnieniami agenta, dostęp do logu licencji, możliwość wystawienia nowego numeru aktywacyjnego stanowiska licencji),
 • poprawa wydruku Karty rozliczeniowej Concordii,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (25 maja 2015):

 • poprawa błędu krytycznego związanego z edycją druków dodatkowych na formularzu polisy

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.