Aktualności 14 kwietnia 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.218) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • dodanie obsługi kartoteki pojazdu w silniku przygotowania (kalkulacji) i wniosku polisy (rozszerzenie funkcjonalności kreatora jedno-produktowego) oraz zmiany i poprawki funkcjonalności oraz wyglądu formularzy,
  • rozszerzenie funkcji dotyczących metod płatności w silniku wniosku/wydruku,
  • dodanie możliwości filtrowania wykazu podmiotów według danych teleadresowych,
  • dodanie kolumny zawodu oraz daty urodzenia podmiotu na wykazie polis oraz wykazie rat,
  • dodanie opcjonalnego pola godziny wystawienia polisy/wniosku/deklaracji na formularzu wniosku/wydruku,
  • dodanie informacji o dodaniu szablonu wykazu lub korespondencji seryjnej do szablonów współdzielonych na formularzu pobierania szablonów,
  • dodanie eksportu zawartych polis dla Concordia do pliku CSV, opcja dostępna jest na wykazie operacji,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.