Aktualności 21 marca 2015 (aktualizacja 25 marca 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.217) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie słownika zawodów do programu (słownik oparty o klasyfikację zawodów i specjalności obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r),
 • dodanie pola zawodu wykonywanego do kartoteki podmiotu,
 • rozszerzenie funkcjonalności silnika kalkulacji,
 • rozszerzenie funkcjonalności silnika wniosku/wydruku,
 • poprawa funkcji współdzielenia szablonów filtrów (obsługa zgodności dla szablonów opartych o poprzedni moduł wykazów),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (25 marca 2015):

 • dodanie opcji do mechanizmu generowania operacji inkasa dla pozycji wykazu akwizycji rat ,
 • aktualizacja modułu przenoszenia bazy danych pomiędzy serwerami,
 • poprawki w module aktualizacji słowników towarzystw,
 • poprawka dotycząca rozkładu ratalnego składki w silniku kalkulacji składki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.