Aktualności 16 marca 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.216) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi komunikatów wyliczenia składki w silniku przygotowania (kalkulacji) i wniosku polisy (rozszerzenie funkcjonalności kreatora jedno-produktowego),
 • dodanie możliwości pominięcia edycji uposażonych w module wniosku polisy,
 • dodanie możliwości dodawania i edycji danych teleadresowych dla towarzystw ubezpieczeniowych (central) słownika KA2 System (formularz ustawień programu),
 • dodanie pola "rozliczeniowy" dla danych teleadresowych towarzystw (central i oddziałów definiowanych w danych firmowych),
 • dodanie możliwości wysłania faktury (lub innego dokumentu księgowego) do towarzystwa (centrala lub oddział) wiadomością elektroniczną (e-mail) (funkcja dostępna na formularzu faktury oraz na wykazie faktur),
 • dodanie mechanizmu pomocy edytora filtra wykazów (dodane dla formularza wyszukiwania polisy w module statement'u),
 • dodanie kolumny nazwy statement'u na podformularzu prowizji kartoteki polisy,
 • dodanie pola (niewymaganego) symbolu agenta do mechanizmu importu statement'ów,
 • poprawa błędu związanego ze zmianą symbolu ryzyka podczas ręcznego rozksięgowania prowizji w module statement'u,
 • dodanie mechanizmu generowania operacji inkasa dla pozycji wykazu akwizycji rat (funkcja niedostępna dla licencji będących klientami synchronizacji),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.