Aktualności 4 marca 2015

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.215) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • dodanie roli uposażony dla podmiotów w ramach polisy,
  • zmiany w silniku kalkulacji,
  • zmiany w silniku wniosku (również pełna obsługa podmiotów będących uposażonymi),
  • zmiany i poprawki w funkcji ręcznego rozksięgowania ryzyk w statment'ach towarzystw,
  • dodanie kolumny i warunku ryzyka towarzystwa na wykazie uznań prowizji,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA2 System,
  • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.