Aktualności 10 lutego 2014 (aktualizacja 18 lutego 2015)

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.214) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • nowy moduł przygotowania produktu, edycji wniosku i wydruku oraz zapisu kartoteki polisy,
 • poprawki w wydruku podkładki agenta,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (18 lutego 2015):

 • rozszerzenie zakresu obsługiwanych wersji bazy MSSQL Server o wersje; 2010, 2012,
 • dodanie możliwości zmiany (w tym masowej) symbolu ryzyka oraz informacji o kontynuacji ryzyka polisy w ramach formularza statement'u,
 • dodanie możliwości zmiany numeru polisy dla pozycji statement'u na formularzu statement'u,
 • dodanie warunku wyszukiwania według ryzyka towarzystwa oraz kolumny ryzyka towarzystwa dla wykazu operacji według ryzyk,
 • rozszerzenie opcji dla umowy zlecenia (w kartotece agenta) oraz zmiana w wydruku umowy zlecenia,
 • zmiany w module synchronizacji danych,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.