Zrzuty ekranów (dla wersji 2.xxx)

Okno startowe
Okno startowe
Główne okno systemu
Główne okno systemu
System aktualizacji
System aktualizacji
Administracja programu
Administracja programu
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji
Moduł kalkulacji

Zrzuty ekranów programu KA 2 SYSTEM.
Wszystkie zrzuty ekranów programu można pobrać w postaci paczki będącej załącznikiem tego artykułu.