logo
Published on KA SYSTEM (http://multikalkulator.pl)

Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA2 System

KA2 System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury/Merkury +), Gothaer, HDI, InterRisk, MTU, Proama, TUZ, Warta.

W przygotowaniu nowa wersja kalkulacji i polisowania MTU oraz PROAMA (ProAgent+), kalkulacja i polisowanie UNIQA, kalkulacja PZU.
Planowane jest również wdrożenie serwisu kalkulacji i polisowania LINK4.

Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Liberty Direct.

Nasz system oferuje Państwu coraz szerszą ofertę webservice'ów towarzystw ubezpieczeniowych. Serwisy te pozwalają na wykonanie kalkulacji składki on-line (na tych samych zasadach jak dotychczasowe wbudowane kalkulacje składki). Oprócz kalkulacji składki część serwisów pozwala na przekazanie do zatwierdzenia danych wniosku oraz wydruk polisy ubezpieczeniowej.

Wykaz obecnie zaimplementowanych serwisów z informacją o zakresie zastosowania oraz dostępnych produktach:


Source URL:
http://multikalkulator.pl/?q=node/332