logo
Published on KA SYSTEM (http://multikalkulator.pl)

Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA2 System

KA2 System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury +), Gothaer, HDI, InterRisk, Link4, MTU (Jupiter), Proama (ProAgent+), PZU, TUZ, UNIQA, Warta.

Serwisy zastąpione nowymi wersjami Allianz, Generali (Merkury), MTU, Proama (ProAgent).

Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Liberty Direct.

Nasz system oferuje Państwu coraz szerszą ofertę webservice'ów towarzystw ubezpieczeniowych. Serwisy te pozwalają na wykonanie kalkulacji składki on-line (na tych samych zasadach jak dotychczasowe wbudowane kalkulacje składki). Oprócz kalkulacji składki część serwisów pozwala na przekazanie do zatwierdzenia danych wniosku oraz wydruk polisy ubezpieczeniowej.

Wykaz obecnie zaimplementowanych serwisów z informacją o zakresie zastosowania oraz dostępnych produktach:


Source URL:
http://multikalkulator.pl/?q=node/332