logo
Published on KA SYSTEM (http://multikalkulator.pl)

Architektura programu

Środowisko
Program został stworzony do pracy na platformie .NET Framework 2.0. Dzięki wykorzystaniu tej platformy program zachowuje się w ten sam sposób na wszystkich wersjach systemu Microsoft Windows [1].

Bazy danych
Program Kalkulator Agenta jest zaprojektowany w architekturze klient - serwer co pozwala na użytkowanie programu przez pojedynczego użytkownika jak również w biurach, gdzie istnieje wewnętrzna sieć, przez wielu użytkowników jednocześnie.
Dane wykorzystywane do kalkulacji składek (słowniki, szablony kalkulacji) jak również dane poszczególnych kalkulacji przechowywane są bazie danych. Program KA2 System współpracuje z następującymi bazami danych:


W załączniku do artykułu znajduje się dokument dotyczący wymagań programu względem serwerów baz danych.

Komunikacja z bazami MySQL zapewniona jest dzięki wykorzystaniu sterownika bazy danych MySQL przeznaczonego dla platformy .NET Connector/Net 6.0.4.0 [2] (biblioteka MySql.Data.dll), który rozpowszechniany jest na licencji GPL [3].

Komunikacja z bazami Firebird zapewniona jest dzięki wykorzystaniu sterownika bazy danych Firebird przeznaczonego dla platformy .NET FirebirdClient - ADO.NET Data Provider [4] (biblioteka FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll), który rozpowszechniany jest na licencji Initial Developer's PUBLIC LICENSE Version 1.0 [5].

Dzięki zastosowaniu centralnej bazy danych, w przypadku instalacji jedno jak i wielostanowiskowej, proces aktualizacji [6] słowników lub szablonów kalkulacji przeprowadzany jest tylko jeden raz co upraszcza utrzymanie aktualnych danych służących do kalkulacji.

Biblioteki niekomercyjne
Kontrolka Edneeis.com - MultiColumn Combobox [7], rozpowszechniana na odrębnych zasadach [8].


KA2 System i bazy danych.pdf (KA2 System i bazy danych.pdf) [9]115.85 KB

Source URL:
http://multikalkulator.pl/?q=node/29