Architektura programu

Środowisko
Program został stworzony do pracy na platformie .NET Framework 2.0. Dzięki wykorzystaniu tej platformy program zachowuje się w ten sam sposób na wszystkich wersjach systemu Microsoft Windows.

Bazy danych
Program Kalkulator Agenta jest zaprojektowany w architekturze klient - serwer co pozwala na użytkowanie programu przez pojedynczego użytkownika jak również w biurach, gdzie istnieje wewnętrzna sieć, przez wielu użytkowników jednocześnie.
Dane wykorzystywane do kalkulacji składek (słowniki, szablony kalkulacji) jak również dane poszczególnych kalkulacji przechowywane są bazie danych. Program KA2 System współpracuje z następującymi bazami danych:

  • Microsoft Sql Server 2000
  • Microsoft Sql Server 2005 (domyślna baza danych programu, KA2 System dystrybuowany jest z wersją Express Edition)
  • Microsoft Sql Server 2008/2010/2012
  • MySQL 5.0
  • MySQL 5.1
  • Firebird (od wersji 2.1) (wsparcie czasowo wycofane)

W załączniku do artykułu znajduje się dokument dotyczący wymagań programu względem serwerów baz danych.

Komunikacja z bazami MySQL zapewniona jest dzięki wykorzystaniu sterownika bazy danych MySQL przeznaczonego dla platformy .NET Connector/Net 6.0.4.0 (biblioteka MySql.Data.dll), który rozpowszechniany jest na licencji GPL.

Komunikacja z bazami Firebird zapewniona jest dzięki wykorzystaniu sterownika bazy danych Firebird przeznaczonego dla platformy .NET FirebirdClient - ADO.NET Data Provider (biblioteka FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll), który rozpowszechniany jest na licencji Initial Developer's PUBLIC LICENSE Version 1.0.

Dzięki zastosowaniu centralnej bazy danych, w przypadku instalacji jedno jak i wielostanowiskowej, proces aktualizacji słowników lub szablonów kalkulacji przeprowadzany jest tylko jeden raz co upraszcza utrzymanie aktualnych danych służących do kalkulacji.

Biblioteki niekomercyjne
Kontrolka Edneeis.com - MultiColumn Combobox, rozpowszechniana na odrębnych zasadach.