System aktualizacji

System aktualizacji służy jak nazwa wskazuje do aktualizacji programu, słowników, szablonów kalkulacji i wydruków. Jest on tak skonstruowany aby użytkownik programu mógł w prosty sposób dokonać aktualizacji potrzebnych danych. System sam sprawdza które dane zostały przez twórców programu zmienione i tylko takie dane są importowane (pobierane przez internet).

System aktualizacji dostępny jest tylko dla licencjonowanych i zarejestrowanych użytkowników programu.

Dane podlegające aktualizacji:

 • Słowniki
  • Słowniki tworzone podczas procesu przygotowania szablonów kalkulacji
   Jest to zestaw słowników, które systematyzują zakresy danych potrzebnych do poprawnego określania danych potrzebnych do poprawnego działania programu.
  • Słowniki zewnętrzne kodów pocztowych
   Na podstawie umowy z firmą Hoga.Pl licencjonowani użytkownicy programu mogą wykorzystywać mechanizm pozwalający na podstawie kodu pocztowego otrzymać automatycznie dane dotyczące; miejscowości, gminy, powiatu oraz województwa (wg. nowego i starego podziału administracyjnego). Dzięki zastosowaniu tego słownika proces określania przypisania klienta do strefy regionalnej jest szybszy, wygodniejszy a co najważniejsze bardzo dokładny!
  • Słowniki zewnętrzne Info-Expert, EUROTAX
   Słowniki wykorzystywane podczas procesu przygotowania oferty kalkulacji na zasadach webservice'ów. Precyzują dane wymagane przez poszczególne towarzystwa w zakresie: rodzaju pojazdu, marki, modelu, pojemności, roku produkcji, wersji itp.
 • Szablony kalkulacji składki
  Szablony kalkulacji są specjalnie przygotowywanymi danymi (schematami), które opisują sposób naliczenia składki, zachowania programu podczas uszczegóławiania kalkulacji.
  Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych algorytmów, które zostały zaprojektowane po przeanalizowaniu taryf kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych. Zastosowanie tych algorytmów pozwala zaimplementować niemal każdy system kalkulacji składki.
 • Szablony wydruków wniosków i polis
  Szablony wydruków wniosków i polis są specjalnie przygotowywanymi danymi (schematami), które wspomagają edycję danych oraz nadrukwniosku i/lub polisy na oryginalnym druku towarzystwa lub pełny wydruk na czystej kartce lub na specjalnie przygotowanym druku towarzystwa.

Aktualizacja programu, słowników, szablonów kalkulacji i wydruków odbywa się poprzez komunikację programu, przy wykorzystaniu protokółu SOAP, ze specjalnie przygotowanym serwisem aktualizacyjnym.