Dla kogo program KA2 System?

Program KA2 System przeznaczony jest dla każdego, kto zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Za jego pomocą można szybko naliczyć i porównać składkę dla wielu towarzystw ubezpieczeniowych bez konieczności wielokrotnego wprowadzania danych potrzebnych do kalkulacji. Po zakończeniu procesu kalkulacji program pozwala uzupełnić dane oraz wydrukować wniosek i polisę (nadruki jak i pełne wydruki), a co najważniejsze; wszystkie dane zgromadzone w całym procesie są zapisywane do bazy danych gdzie m.in. tworzona jest pełna kartoteka polisy. Dzięki programowi unikamy niepotrzebnego, wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, dzięki czemu proces sprzedaży jest skrócony do niezbędnego minimum.

Dzięki zastosowanym najnowszym technologiom informatycznym program pozwala na naliczenie składki ubezpieczeniowej jednocześnie w kilku towarzystwach, w bardzo krótkim czasie jak i zrobienie wielu kalkulacji. Po wprowadzeniu minimalne wymaganej ilości danych, program przelicza składkę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NW, ASS oraz wiele innych, oferując możliwość porównania jej wysokości oraz wybrania najlepszej oferty dla klienta!
Dzięki systemowi wydruku wniosków i polis, który działa w oparciu o dane kalkulacji, klient otrzymuje czytelną polisę w znacznie szybszym czasie, a agent nie musi po raz kolejny wprowadzać danych polisy do systemu.

Krótki wykaz funkcjonalności programu:

 • ewidencja agentów,
 • ewidencja magazynu druków,
 • ewidencja podmiotów ubezpieczeń,
 • ewidencja ubezpieczonych pojazdów,
 • ewidencja ubezpieczonych przedmiotów,
 • ewidencja polis,
 • system rozliczeń,
 • system akwizycji rat i wznowień,
 • system przechowywania i podpinania dokumentów,
 • system komunikatów,
 • system multikalkulacji składki,
 • system wydruku (i nadruku) wniosków i polis,
 • system synchronizacji danych w ramach sieci sprzedaży
 • oraz wiele specjalizowanych rozwiązań, które ułatwiają i przyspieszają pracę agenta lub agencji ubezpieczeniowej.