Aktualności 19 marca 2009

Zaktualizowane zostały szablony kalkulacji dla towarzystw:

  • Allianz (OC, AC),
  • InterRisk (OC),
  • Hestia (OC, AC).

Zmienione zostały również słowniki marek i modeli pojazdów.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników i szablonów kalkulacji.