Aktualności 3 lipca 2008

W dniu dzisiejszym została udostępniona aktualizacja słowników kodów pocztowych, miejscowości, gmin, powiatów i województw.

W związku z powyższymi zmianami prosimy o wykonanie aktualizacji.