Aktualności 8 maja 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.18) programu zawierająca następujące zmiany:

  • Rozszerzenie mechanizmu interakcji pomiędzy korektami; dodanie interakcji po zmianie wartości współczynnika korekty.
  • Dodanie mechanizmu ograniczeń wysokości składki, zastępującego mechanizm składek minimalnych.
  • Dodanie możliwości tworzenia grup korekt, których sumy wartości współczynników podlegają ograniczeniom.
  • Dodanie parametru rozszerzenie terytorialnego dla ryzyka AC w zakładce danych dla ryzyk.
  • Poprawa mechanizmu naliczania składki wyjściowej, podstawowej i końcowej.
  • Poprawa mechanizmu generowania błędów kalkulacji.
  • Poprawa wyświetlania komunikatów o wykluczeniu kalkulacji dla ryzyk.

W związku z powyższymi zmianami prosimy o aktualizację programu oraz słowników i szablonów kalkulacji.