Aktualności 24 kwietnia 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.17) programu zawierająca następujące zmiany:

  • Poprawa struktur bazy danych (MySQL).
  • Dodanie informacji o wysokości składki wyjściowej (bazowej).
  • Dodanie nowego rodzaju korekty (rozszerzające możliwości silnika kalkulacji składki).

W związku z powyższymi zmianami prosimy o aktualizację programu oraz słowników i szablonów kalkulacji.