aktualności

Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA2 System

KA2 System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury +), Gothaer, HDI, InterRisk, MTU (Jupiter), Proama (ProAgent+), PZU, TUZ, Warta.

W przygotowaniu kalkulacja i polisowanie UNIQA, kalkulacja i polisowanie LINK4.

Serwisy zastąpione Generali (Merkury), MTU, Proama (ProAgent).

Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Liberty Direct.

Aktualności 9 października 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.264) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie serwisu kalkulacji on-line towarzystwa PZU,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • zmiany w ustawieniach łączenia towarzystw (wydzielenie łączenia towarzystw dla modułu statement'ów prowizyjnych),
 • zmiany w module programu partnerskiego,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 1 października 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.263) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • dodanie pola "pojazd nieprzerejestrowany" w danych wstępnych pojazdu kartoteki kalkulacji,
 • dodanie pól "pojazd nieprzejestrowany" oraz "kierownica po prawej stronie" na kartotece pojazdu,
 • zmiany w silniku kalkulacji składki,
 • zmiany w silniku wniosku/polisowania,
 • zmiany na formularzu wniosku/polisowania (blokada pola przebiegu pojazdu),
 • zmiany w module programu partnerskiego,
 • zmiany i poprawki w module programu partnerskiego dla klientów,
 • poprawki w obsłudze słownika pojazdów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 31 sierpnia 2018, aktualizacja 5 września 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.262) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany i poprawki w module programu partnerskiego dla klientów,
 • zmiany i poprawki w module synchronizacji danych,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (5 września 2018):

 • zmiany w obsłudze kart programu partnerskiego,
 • szereg innych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość