aktualności

Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA2 System

KA2 System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury +), Gothaer, HDI, InterRisk, MTU (Jupiter), Proama (ProAgent+), TUZ, Warta.

W przygotowaniu kalkulacja i polisowanie UNIQA, kalkulacja PZU, kalkulacja i polisowanie LINK4.

Serwisy zastąpione Generali (Merkury), MTU, Proama (ProAgent).

Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Liberty Direct.

Aktualności 13 sierpnia 2018, aktualizacja 14 sierpnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.261) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi dodatkowych druków globalnych,
 • zmiany w module wniosku/wydruku polisy ,
 • zmiany w funkcji ustawiania znacznika kontynuacji w agencji w kartotece polisy,
 • zmiany w module testu zatwierdzenia kartoteki polisy,
 • poprawki w module przekazania magazynowego,
 • poprawki w module importu plików CSV,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (14 sierpnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w module wniosku/wydruku polisy.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 9 lipca 2018, aktualizacja 13, 14, 26 lipca oraz 1 sierpnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.260) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA (ProAgent+),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (13 lipca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka w mechanizmach statementów prowizyjnych,
 • zmiana w mechaniźmie powielania faktur.

Dodatki (14 lipca 2018):

 • zmiany w obsłudze ustawień serwisów towarzystw,
 • poprawka w funkcji tworzenia nowej kartoteki podmiotu z poziomu wykazu wyszukiwania podmiotów,
 • poprawka w funkcji zatwierdzającej polisę (dot. metody płatności) wystawioną przez serwis towarzystwa.

Dodatki (26 lipca 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa InterRisk,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa HDI,
 • poprawka w regułach filtrowania na wykazie podmiotów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (1 sierpnia 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • zmiany w module programu partnerskiego,
 • zmiany w module importu wpłat przelewowych,
 • poprawki w module podmiotów,
 • poprawka w module obsługi plików dokumentów (dotyczy serwisu dokumentów).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line,
 • serwis serwera plików dokumentów.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 3 lipca 2018, aktualizacja 5 lipca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.259) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU (JUPITER),
 • dodanie możliwości filtrowania wykazu podmiotów według zgód/oświadczeń,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Compensa,
 • usunięcie obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU (dotychczasowa wersja),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (5 lipca 2018):

 • zmiany w zakresie obsługi serwisów kalkulacji i polisowania.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość