aktualności

UWAGA! ALLIANZ - problemy z serwisem

W dniu dzisiejszym serwis kalkulacji i polisowania ALLIANZ został wyłączony z powodu błędów.
Serwis zostanie ponownie uruchomiony po usunięciu przyczyn problemów po stronie towarzystwa.,

Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA2 System

KA2 System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury +), Gothaer, HDI, InterRisk, MTU, Proama, TUZ, Warta.

W przygotowaniu nowa wersja kalkulacji i polisowania MTU (Jupiter) oraz PROAMA (ProAgent+), kalkulacja i polisowanie UNIQA, kalkulacja PZU.
Planowane jest również wdrożenie serwisu kalkulacji i polisowania LINK4.

Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Generali (Merkury), Liberty Direct, Proama (ProAgent).

Aktualności 12 czerwca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.257) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie opcji wskazania innego agenta do automatycznych wznowień (statement'y prowizyjne) na kartotece agenta,
 • dodanie blokady możliwości wykonania nowej lub otwarcia do edycji zapisanej kalkulacji w przypadku braku weryfikacji licencji programu,
 • dodanie blokady edycji pól identyfikacyjnych podmiotu (status prawny, pesel/regon, nazwa/nazwisko i imię) oraz pojazdu (numer rejestracyjny, numer nadwozia) na formularzu danych wstępnych kalkulacji w przypadku powiązania kartoteki z bazy danych,
 • zmiany w logowaniu operatorów do programu:
  • dodana wymagalność silnego hasła dla operatora programu,
  • zmiana hasła co 30 dni,
  • operator "admin" posiada dostęp tylko do funkcji administracyjnych,
 • zastąpienie formularzy edycji kalkulacji poprzednich wersji silnika wydrukiem oferty,
 • dodanie nowego podformularza, w pierwszym kroku, dotyczącego obowiązku informacyjnego oraz zgód na formularzu kreatora wniosku/polisowania,
 • aktualizacja serwisów kalkulacji i polisowania towarzystw
  • ALLIANZ,
  • GENERALI,
  • GOTHAER,
  • HDI,
  • MTU,
  • TUZ,
  • WARTA,
 • poprawki na formularzach danych wstępnych do kalkulacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 15 maja 2018, aktualizacja 21, 23, 28 maja 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.256) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w silniku kalkulacji,
 • zmiany w module sejfu,
 • zmiany i poprawki w module pobierania dokumentów (m.in. usunięcie krytycznego błędu podczas zapisu wielu skanów do jednego pdf na urządzeniach wielofunkcyjnych Canon),
 • zmiany na wykazie podmiotów,
 • optymalizacja bazy danych,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (21 maja 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI.

Dodatki (23 maja 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

Dodatki (28 maja 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość